FANDOM


Starostwo kurklewskie niegrodowe - było pomieszczone w województwie Wileńskiem, po­wiecie Wiłkomierskim. Wedle metryk litewskich i przywileju Zygmunta Augusta z dnia 4 paździer­nika roku 1546, składało się: z dóbr i miasteczka Kurklewa i wsi Rymiatowszczyzna, Moniatowszczyzna, Spitowszczyzna i Sibitowszczyzna, oraz ze wsi oderwanych od starostwa oniksztańskiego: Zodejki, Zborowszczyzna, Ropaty i Tejkiszki. W roku 1771 posiadał je Wereszczyński, opłacając kwarty w ilości 929,02 gr, a hyberny 516 zł. SO

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!