FANDOM


Stanisław Lanckoroński - hetman polny koronny, syn Jana, chorążego podolskiego, maż rycerski, stawając od pierwszej młodości do boju, gromił Tatarów i Ko­zaków pod wodza hetmana wielkiego koronnego Koniecpolskiego; odznaczył się szczególnie pod Martynowem w 1624. Mianowany kasztelanem halickim 1646, pod­czas rozruchów wojennych za Jana Kazimierza walczył mężnie pod {{kamieniec|Kamieńcem]], Ostropolem, Zba­rażem i Krasnem. W 1649 został kasztelanem kamienieckim, 1650 wojewodą bracławskim, 1651 wojewoąa ruskim i nareszcie 1654 hetmanem pol­nym. Walczył też ze Szwedami, od których po­niósł kleskę pod Wojniczem 23 września 1655: z hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Potockim i innymi nale­żał czynnie do zawiązania konfederacji tyszowieckiej i ciągle stał wiernie na przeciw Szwedom przy boku króla, wspierając go radą i czynem; zmarł w 1657, pochowany we Lwowie. SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki