FANDOM


Rośliny lekarskie - które dzięki swym składnikom zbadanym lub jeszcze niezbadanym są używane w medycynie. Wiele roślin lekarskich było już znanych w starożytności; dzieła botaniczne czasów starożytnych i nowszych aż do XVI w. składały się głównie z opisów roślin le* karskich i ich zastosowania; zastosowanie to było raczej oparte na dedukcji, choć niewątpliwie pewną rolę odgrywało i doświadczenie życiowe, przekazane przez tra= dycję. W każdym bądź razie znano już wtedy szereg roślin, które mają jeszcze dzisiaj zastosowanie w medycynie. Niektóre z roślin, jak np. krwawnik, wątrobowce, świetlik, płucnica i in., zawdzięczają swe nazwy przypisywanym im właściwościom leczniczym. W czasach średniowiecznych rozwinął się handel roślinami lekarskiemi, a ośrodkiem głównym, z którego rozsyłano rośliny lecznicze wschodnie i południowe do Europy, była Wenecja. Dzięki odkryciu nowych lądów, głównie Ameryki, sproś wadzono cały szereg cennych roślin lekar* skich, które stosowane były oddawna przez krajowców (Cinchona, Sarsaparilla, Erythroxylon i in.). Dopiero jednak w XIX w. poczęto dokładnie badać rośliny lekarskie, a przede wszystkim zapoznano się ze związkami w nich występującemi i z ich działaniem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki