FANDOM


Raj - (po łac. Paradisus, z perskiego Pardes, po hebr. Eden), właściwie wielki i piękny ogród.

Podług podania biblijnego (I Mojż. 2,10 i aastęp.), rozkoszne miejsce, położone w części Azji przerżniętej rzekami Phison, Gehon, Eufrates i Tygrys, w którym Bóg umieścił człowieka po jego stworzeniu i gdzie tenże pozostawał aż do popełnienia pierworodnego grzechu.

U późniejszych żydów rajem zwało się miejsce, gdzie sprawiedliwi oczekiwali na przyjście Mesjasza.

U chrześcijan raj oznacza miejsce, gdzie święci wybrani, przeznaczeni do zbawienia, używają pospołu z Bogiem żywota wiekuistego. (Encyklopedia Samuela Orgelbranda => SO)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Raj roskoszy na początku. Albo Sad w Edenie na wschód słońca (jako Pagninus y inni z Żydowskiego przekładają) y LXX. w Greckim także mają. (...) ja Gan, znamiennie sad abo ogród (który jednak LXX. tłumaczów (...), to jest raj) abo roskoszny ogród przełożyli: a (...) Be-heden, właśnie znaczy w Edenie: acz Eden (y roskosz) y miejsce pewne znamionite. Nakoniec (...) Mikeden, może się rozumieć (y na wschód słońca) y na początku.

Źródło: przypis z Biblii Jakuba Wujka z Wągrowca (1599)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki