FANDOM


Ostrołęka – miasto powiatowe w województwie mazowieckim. Liczy 54 129 (styczeń 2005 r.) mieszkańców, zajmuje obszar 29,0 km². Leży nad rzeką Narwią. Ma status miasta na prawach powiatu, jest też siedzibą powiatu ziemskiego. Ważny ośrodek przemysłu celulozowo-papierniczego, spożywczego, energetycznego. Ośrodek folkloru kurpiowskiego. Pod względem wielkości zajmuje 5. miejsce w województwie mazowieckim.

HistoriaEdytuj

 • XI i XII w. Funkcjonował gród i osada targowa na lewym brzegu Narwi na wysokości ujścia Omulwi. Wiódł tędy szlak handlowy z Mazowsza do Prus.
 • 1373 12 maja – Ostrołęka otrzymała prawa miejskie chełmińskie nadane przez Księcia Mazowieckiego Siemowita III.
 • 1526 Ostrołęka, jako części Księstwa Mazowieckiego, zostaje włączona do Korony.
 • XVI w. Ostrołęka stała się ośrodkiem starostwa niegrodowego należącego do królowej Bony. Królowa otoczyła swe miasto opieką, dzięki czemu Ostrołęka zyskała rangę ważnego ośrodka rzemieślniczego (sukiennictwo, rzemiosło drzewne) i handlowego – spław produktów leśnych i zboża Narwią do Gdańska. Liczba mieszkańców osiągnęła 2000.
 • 1563 Ostrołęka została dotknięta zarazą oraz pożarem, które spustoszyły miasto.
 • 1655-60 W okresie potopu szwedzkiego miasto zostało dotkliwie zniszczone. Liczyło zaledwie 400 mieszkańców.
 • 1708 W okolicach Ostrołęki Kurpie stoczyli walki ze Szwedami (bitwa pod Kopańskim Mostem), broniąc im wejścia na tereny puszczańskie.
 • XVII w. Ożywienie gospodarcze, głownie na skutek rozwoju handlu.
 • 1769 3 sierpnia – po zawiązaniu się konfederacji barskiej, w Ostrołęce odbył się zjazd konfederatów ziemi łomżyńskiej.
 • 1777 Miasto liczyło 1674 mieszkańców i było trzecim pod względem wielkości miastem Mazowsza (po Warszawie i Pułtusku).
 • 1793 W Ostrołęce stacjonował sztab 1 brygady wraz z 10 szwadronem wielkopolskiej kawalerii narodowej dowodzonej przez brygadiera Antoniego Madalińskiego. Stąd, po zatwierdzeniu II rozbioru Polski, kiedy to miano przeprowadzić redukcję wojsk polskich, Madaliński wyruszył na czele zgromadzonych szwadronów w kierunku Krakowa, dając tym hasło do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej.
 • 1795 Po III rozbiorze Polski – miasto weszło w skład zaboru pruskiego, stając się jednym z ośrodków miejskich Prus Nowowschodnich.
 • 1807 16 lutego została stoczona bitwa między wojskami francuskimi i rosyjskimi. Francuzi odnieśli w niej zwycięstwo upamiętnione wyryciem nazwy Ostrołęki na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Miasto stało się miastem powiatowym departamentu płockiego w Księstwie Warszawskim.
 • 1808 Miasto wraz z przedmieściami liczyło 2036 mieszkańców.
 • 1815 Ostrołęka została włączona w skład Królestwa Kongresowego i stała się jednym z miast obwodowych.
 • Początek XIX w. Nastąpił rozwój miasta, opracowano plan regulacyjny, rozpoczęto budowę manufaktury włókienniczej i osady rękodzielniczej na prawym brzegu Narwi pomiędzy ujściem Omulwi, a drogą do Myszyńca.
 • 1829 Miasto liczyło 2883 mieszkańców.
 • 1831 26 maja Ostrołęka była miejscem bitwy wojsk polskich pod dowództwem J. Skrzyneckiego z armią rosyjską dowodzoną przez I.I. Dybicza. Do ostatecznego rozbicia wojsk polskich nie dopuścił ppłk Józef Bem dzięki szarży czwartej baterii artylerii lekkokonnej, którą osobiście dowodził. W wyniku bitwy nastąpiło całkowite zniszczenie prawobrzeżnej osady oraz duże zniszczenie miasta lewobrzeżnego.
 • II poł. XIX w. W latach osiemdziesiątych zlokalizowano w mieście duży garnizon wojsk rosyjskich. Wybudowano forty, później w Wojciechowicach przy drodze łomżyńskiej, wybudowano koszary. Miasto liczyło 7965 mieszkańców, a wraz wojskiem 12 949.
 • 1893 Ostrołęka zyskała połączenie kolejowe przez Łapy i Małkinię z linią Warszawa-Petersburg.
 • 1897 Miasto zyskało połączenie kolejowe z Tłuszczem.
 • 1913 Liczba mieszkańców bez wojska osiągnęła 13 500. Dynamiczny rozwój miasta zaowocował nowymi zakładami przemysłowymi. Działały m.in. fabryki świec, mydła, kafli, guzików, 2 destylarnie, 3 browary, duża cegielnia, tartak, młyny i inne. Powstał oddział Towarzystwa Krajoznawczego oraz duże, murowane więzienie.
 • 1915 Przez miasto przeszedł front I wojny światowej. Nastąpiły znaczne zniszczenia wojenne. Wycofująca się armia rosyjska spaliła miasto. Liczba mieszkańców spadła do 5 tys. – 80% stanowiła ludność żydowska.
 • 1918 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ostrołęka weszła w skład województwa białostockiego, w którym pozostawała aż do roku 1939. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej miasto zostało włączone w skład województwa warszawskiego.
 • 1920 7 sierpnia miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną, by 23 sierpnia zostać wyzwolone.
 • 1920-1939 Po I wojnie światowej nastąpiła odbudowa miasta oraz rozwój szkolnictwa podstawowego i średniego.
 • 1937 Miasto liczyło 13 650 mieszkańców.
 • 1939-1945 Okres okupacji hitlerowskiej, podczas którego w Ostrołęce utworzone były obozy pracy przymusowej. Miasto zostało poważnie zniszczone.
 • 1945 Ostrołęka została miastem powiatowym w województwie warszawskim.
 • 1951 Rozpoczęto budowę elektrociepłowni.
 • 1959 Powstały Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze.
 • 1970-1990 Liczba mieszkańców wzrosła ponad dwukrotnie.
 • 1972-1975 W mieście powstały kolejne zakłady przemysłowe: Elektrownia "B", Zakłady Wapienno-Piaskowe, Zakłady Mięsne, Zakłady Betonów Komórkowych i Proszkownia Mleka. Rozbudowano również obiekty infrastruktury społecznej, powstał nowy szpital, dworzec autobusowy, dom rzemiosła, międzyzakładowy dom kultury, dom sportowca, stadion.
 • 1975 1 czerwca Ostrołęka po raz pierwszy w swej historii, awansowała do rangi miasta wojewódzkiego. Nastąpił dynamiczny rozwój funkcji administracyjnych i socjalnych.
 • 1990 Restytucja samorządu terytorialnego.
 • 1999 Wskutek wprowadzenia zmian w strukturze administracyjnej kraju Ostrołęka straciła pozycję miasta wojewódzkiego, stała się miastem na prawach powiatu oraz siedzibą starostwa powiatowego. Miasto w tym czasie liczyło 54 tys. mieszkańców.

ZabytkiEdytuj

 • grodzisko wczesnośredniowieczne, gródek obronny pochodzący prawdopodobnie z XII lub końca XI w.;
 • Kościół Farny pw. NMP i św. Mikołaja z XIV w., rozbudowany w 1646 r.;
 • zespół klasztorny pobernardyński: kościół św. Antoniego z lat 1666-1696 z polichromią z XVIII w., klasztor z 1660; dziedziniec kalwaryjny z lat 1751-1752;
 • zespół budynków pokoszarowych, druga połowa XIX w.;
 • Kościół pw. św. Wojciecha, wzniesiony w 1890 r., pierwotnie cerkiew prawosławna służący stacjonującym wojskom rosyjskim;
 • klasycystyczny Ratusz, wzniesiony w 1824 r., zniszczony w 1915 r. odbudowany w 1924 r.;
 • budynek dawnej poczty (obecnie Muzeum Kultury Kurpiowskiej), z I poł. XIX w. w tym budynku najprawdopodobniej kwaterował Napoleon.


Wikipedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki