FANDOM


Mikołaj Lasocki - biskup kujawski, herbu Dołęga. Jako kanonik krakowski, jeździł w 1427 w posel­stwie do Rzymu od Władysława Jagiełły, a na­stępnie na sobór bazylejski, gdzie bronił praw kra­jowych przeciw Krzyżakom. Biegły w sprawach publicznych towarzyszył Władysławowi Warneń­czykowi do Węgier i przeszkodził wojnie domowej; potem sprawował poselstwa do Fryderyka cesarza, i papieżów Eugenjusza IV i Mikołaja V, przez któ­rego mianowany był biskupem kujawskim. Wra­cając do kraju, zmarł w Camerino w 1450 i tam został pocho­wany.

Mikołaj Lasocki odznaczał się zarówno wysokiemi cno­tami, jako też nauka wielką. Mowa jego do Mikołaja V, wzór krasomóswstwa ówczesnego, mieści się w Historii literatury Wiszniewskiego, a przekład jej polski w Ateneum (oddział V, t. VI). SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki