FANDOM


Michel-Théodore Leclercq (ur.1777 w Paryżu, fzm. 1851) - dramaturg francuski. Wsławił się szczegól­niej jako autor tak zwanych przysłów dramatycz­nych „Proverbes dramatiques" (81., Paryż, 1834— 1838) i „Nouvelles Proverbes dramatiques" (2 t., Paryż, 1833, nów. wyd., 1852-1853), które w całej Francji wielkie miały powodzenie i niejednokrotnie były przedrukowywane. Każda z takich drobnych sztuczek w ciasnych na pozór ramach zawiera wiele głębokich postrzeżeń, rysów wiernie zdję­tych z natury i prawdziwie podziwu godna roz­maitość charakterów, szkicowanych z niepospoli­tym artyzmem. Łagodny sędzia obyczajów i mo­ralności, przedstawiał Leclercq w całym szeregu obraz­ków rodzajowych przywary, ułomności i śmieszno­ści wszystkich czasów i krajów, ale w charakte­rystycznych barwach i rysach swej epoki i swego kraju. Niektóre z tych prac jego są pełnymi dowci­pu'satyrami politycznymi. Por. Merimee Th. L. (w „Revue des deux Mondes" 1851). SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki