FANDOM


Michał Bałucki (pseud, Elpidon, Załęga), pisarz polski ur, w Krakowie, 29 września 1837, zmarł śmiercią samobójczą tamże, 17 października 1901. Zaczął od poezji, typu późne­go, kończącego się romantyzmu; dla gład­kiej formy, dla sentymentu, poezje te w swoim czasie cieszyły się dość znaczną popularnośdią. Wiersz Góralu, czy ci nie żal śpiewany jest do dziś dnia. Wydanie „Poe­zyj" 1874, 2 edl 1887.

Po roku 1863 Bałucki uległ wpływom pozytywizmu. Propagował jego hasła w licznych powieściach, których treść materialną stanowiło życie średniego mieszczaństwa i średniej inteligencji ów­czesnej Galicji. Powieści te, w swoim cza­sie chciwie czytane, nie przetrwały jednak próby czasu: są zbyt płytkie w ujęciu pro­blemu, za mało artystyczne w formie. Do najgłośniejszych należały: Tajemnice Kra­kowa, Błyszczące nędze, Biały murzyn, Sa­bina, Pan burmistrz z Pipidówki i in.

Od r. 1867 Bałucki zwraca się do teatru. Pisze szereg komedyj, które między r. 1870 a 1890 stanowiły jedną z podpór reper­tuaru wszystkich scen polskich; niektóre jeszcze dziś z powodzeniem są grane. Do najwięcej znanych należą: Radcy pana radcy (1867), Emancypowane (1873), Gru­be "ryby (1881), Dom otwarty (1883), Klub kawalerów (1891). W komedjach tych Bałucki okazuje dużo humoru, odpowiada­jącego przeciętnej umysłowości masy (tem też tłumaczy się ich wziętość), ale dowcip jest płytki i pospolity, artyzm dramatycz­nej kompozycji jest na wskroś prymitywny. Komedje Bałuckiego nadawały się dobrze do swej epoki, którą cechuje obniżenie kul­tury polskiej, ale dzisiaj mają raczej war­tość dokumentu historycznego; są szarym obrazem codziennego życia średnich warstw w Galicji, w szczególności zaś w Krakowie, w czwartej ćwierci XIX wieku. - - Wybór powieści wyszedł w r, 1885—1893 w War­szawie w 14 tomach. UT

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki