FANDOM


Manieryzm - styl w sztuce, pomiędzy epoką renesansu a baroku, panujący w Europie mniej więcej od 1520 do 1600 roku. Wyodrębniony jako samodzielny kierunek stosunkowo niedawno, przedtem bowiem wytwory tego stylu uważano za naśladownictwo i zwyrodnienie klasycznego renęsansu. Manieryzm przejawia się głównie w malarstwie i jest niejako powrotem do żarliwej religijności średniowiecza, z pominięciem harmonii życiowości Renesansu. Postaci w tym stylu są wydłużone, zarysy niepewne, koloryt o tonach łamanych, często pstry, nie ma błyszczących barw Odrodzenia, miejsce starannie rozplanowanej kompozycji poprzedniej epoki zajął niepokój i ruch. Zaczątki manieryzmu widoczne są już u Rafaela i Michała Anioła, ale rozwinął się on dopiero w ich szkołach. Jako manieryści występują we Włoszech: Pierino del Vaga, Giulio Romano, Sebastiano del Piombo, Daniele de Yolterra i in. Najwybitniejszy był jednak Tintoretto, w Hiszpanii zaś el Greco, którego można uważać za naj klasyczniejszego przedstawiciela manieryzmu. Dużą rolę manieryzm odegrał w Niderlandach, gdzie do manierystów należą: Jan Mabuse, Floris, Cornelisz i in. — Lit. N. Dworzak „Greco und der Manierismus" (2 wyd. 1928).UT

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki