FANDOM


Makowate (Papaveraceae) - rodzina roślin kwiatowych rzędu makowców; obejmuje gatunki roślin zielnych, występujących głównie w północnych obszarach pozatropikalnych; niektóre tylko gatunki rosną pod zwrotnikami; są to rośliny zielne; niektóre gatunki amerykańskie są roślinami drzewiastemi,—posiadają one często rury mleczne. Liście są skrętolegle, o blaszce liściowej pierzastodzielnej, nie posiadającej przylistków; kwiaty są promieniste, lub grzbieciste, dwukrotne; kielich dwudziałkowy, z reguły szybko opadający; barwna korona dwukrotna, dwuokółkowa, również często prędko opadająca; pręciki dwukrotne lub liczne wielookółkowe; słupek górny, 2 — 18 krotny. Kwiaty owadopylne, owocem jest przeważnie wielonasienna torebka lub niełupka. Nasiona są bielmowe, przyczem bielmo obfituje w oleje. Należą tu: mak, glistewnik, siwieć, dymnica, kokorycz.UT

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki