FANDOM


Magdeburg, m. w Niemczech, stolica pruskiej Saksonii, nad rzeką Elbą, przeważnie na lewym brzegu, wielki węzeł kolejowy, 142 km na południowy zachód od Berlina, ważny węzeł dróg lotniczych i samochodowych, wielki port rzeczny (w 1930 r. l 386 444 t.). Leży na północnym krańcu żyznej równiny, tzw. Magdeburger Borde, słynącej z uprawy buraków cukrowych.

Miasto starożytne, o wąskich ulicach i wysokich domach. Najważniejszym zabytkiem jest katedra, w mieszanym stylu gotycko-romańskim z XIV w., z wieżami 103 m wys., ukończonymi w r. 1520. Jest w niej grobowiec Ottona Wielkiego. Miasto znacznie się rozrosło od czasu przeniesienia wałów fortecznych w 1870 i później całkowitego ich zniesienia (1912). Wielkie odlewnie stali, wielkie cukrownie. Fabryki wyrobów tytoniowych, czekolady, szkła i porcelany, wyrobów chemicznych, sztucznych nawozów, cementu, instrumentów muzycznych. Magdeburg jest największym w Niemczech rynkiem cukrowym. Bardzo znaczny handel zbożem, owocami, jarzynami, bydłem, skórami, wełną, solą, węglem. — 307 935 mieszk. (1930).

Magdeburg jako niewielka osada handlowa istniał już w IX w, na granicy z krajami słowiańskiemi, arcybiskupstwem został w r. 968, do znaczenia doszedł w XIII w. jako ważny ośrodek handlowy należący do Związku Hanzeatyckiego.

Do czasu utworzenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w 1000 r. biskupstwo polskie (poznańskie) należało do magdeburskiej prowincji kościelnej. Na prawie magdeburskim zakładane były miasta w Polsce. Apelacja w tych miastach szła do sądu ławników w Magdeburgu, dopóki Kazimierz Wielki nie ustanowił w r. 1356 najwyższego sądu mieszczańskiego na prąwie niemieckiem na zamku krakowskim. W 1524 Magdeburg przyjął reformację, a w 1530 — 31 przystąpił do związku szmalkaldzkiego. Za karę elektorzy, Maurycy saski i Joachim II, oblegali Magdeburg 4.X.1550 — VIII.1551. Magdeburg kapitulował. Podczas wojny 30-letniej Magdeburg wytrzymał 7-miesięczne oblężenie Wallensteina. W kwietniu 1631 r., broniony przez margrabiego brandenburskiego, oblężony był powtórnie przez wojska katolickie Tilly'ego i Pappenheima i 19.V tego roku wzięty szturmem. Mieszczanom pomagał gen. szwedzki Falckenberg, ale padł w dniu szturmu. Miasto spalono, ludność wymordowano.

„Od czasów upadku Troi i zburzenia Jerozolimy świat nie widział takiego zniszczenia" donosił Tilly cesarzowi. Zburzenie Magdeburga pobudziło protestantów do zjednoczenia się i walki. Na mocy pokoju westfalskiego arcybiskupstwo magdeburskie uległo sekularyzacji i Magdeburg otrzymała Brandenburgia w zamian za ustąpione Szwecji Pomorze.

Miasto poddało się temu niechętnie i dopiero w 1666 garnizon elektorski zajął Magdeburg. W 1806 oblegali Magdeburg Francuzi: gen. Kleist poddał się bez walki, na czele 23000 armii. W 1813 blokowali miasto Prusacy, potem Rosjanie gen. Woroncowa, a w 1814 hr. Tauenzien. W twierdzy magdeburskiej był internowany Józef Piłsudski od lata 1917 do listopada 1918 r. (Encyklopedia Powszechna Ultima Thule)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki