FANDOM


Małopolska - nazwa dawnej zie­mi Wiślan, obejmującej za Jagiel­lonów dawne województwa kra­kowskie, sandomierskie i lubelskie, księstwo zatorskie, oświęcimskie i siewierskie oraz starostwo spiskie. Od Unii Lubelskiej 1569 włączono do niej 8 województw: podlaskie, bełzkie, ruskie z ziemią chełmską, wołyń­skie, podolskie, kijowskie, bracławskie i czernichowskie. Po roz­biorach część Małopolski włączona została do Austrii pod nazwą Ga­licji.TEM

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki