FANDOM


Laurenty - zakonnik suzdalski, żyjący w koń­cu XIV wieku, przepisywacz i prawdopodobnie konty­nuator kroniki Nestora. Odpis Laurentego z kroniki Nestora jest najdawniejszy i najdokładniejszy ze wszyst­kich dotąd znanych rękopisów tej kroniki i kończy się na 1305; w środku brak kilku arkuszy. Obec­nie stanowi własność biblioteki publicznej w Pe­tersburgu. Wydrukowany w l tomie „Polnogo sobranija russkich latopisiej". SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki