FANDOM


Lapsi (po łac. upadli) - w pierw­szych wiekach chrześcijaństwa ci, którzy zagro­żeni prześladowaniem, odstępowali od wiary; roz­różniani między nimi:

  1. sacrificati, którzy składali ofiary bóstwom;
  2. thurificati, którzy kadzili przed nimi;
  3. libellatici, którzy brali świa­dectwa od urzędników pogańskich, że składali ofiary;
  4. traditores, którzy za Djoklecjana wy­dali władzy rzymskiej księgi święte.
Kościelną ka­rą dla takich lapsi była pierwotnie ekskomunika czyli wyklęcie; następnie złagodzono przeciw nim postępowanie. Donatyści jednak domagali się, żeby przy powtórnem przyjęciu do zgromadzenia wiernych na nowo otrzymywali chrzest. (Encyklopedia Samuela Orgelbranda => SO)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki