FANDOM


Lamutowie - lud syberyjski, należący do szcze­pu tunguskiego, osiadły w powiecie Wierehojańskim, w guberni Jakuckiej nad Kołymą, a w części na Kamczatce, liczba ich wynosi około 2000 osób. Pędzą życie pasterskie, posiadają znaczne stada reniferów, są doskonałymi strzelcami i zajmują się też rybołówstwem. Wzrostu małego, budowy szczupłej lecz bardzo zręczni i ruchliwi, mieszka­ją w namiotach, które podczas zimy przykrywają skórami reniferów. Lubią porządek i są gościnni. W swych obrządkach religijnych zachowali wiele zwyczajów pogańskich. SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki