FANDOM


Kuria Rzymska tj. dwór rzymski - nazwa ogólna nadana najwyższym władzom kościelnym w kościele rzymskokatolickim. Wzorem do or­ganizacji władz papieskich było urządzenie władz najwyższych w państwie Bizantyjskiem. Urządzenie to zmieniali następnie Leon X, Pius IV, Inocenty XI, Benedykt XIV, a zwłaszcza Pi­us IX. Kuria dzieli się na dwa główne podziały: kuria łaski (Curia gratiae), stanowiąca cześć admi­nistracyjna, i kuria sprawiedliwości (Curia justitiae). Pierwsza składają wydziały: 1) Kancelaria rzymska czyli apostolska (Cancellaria romana); 2) dataria rzymska (Dataria romana) 3) Penitencjaria rzymska (Poenitentiaria ro­mana), do której należą absolucje, jakie sobie zastrzega papież i dyspensy w przypadkach wy­magających sekretu; 4) kamera rzymska czyli apostolska (Camera romana), zarządzająca finan­sami papieskimi; 5) sekretarka apostolska, stano­wiąca gabinet papieski, w której załatwiają się sprawy oraz korespondencje z obcemi mocar­stwami. Kuria zaś sprawiedliwości składa się z trzech wydziałów: 1) rota rzymska (Rota roma­na), najwyższy trybunał kościoła katolickiego; 2) sygnatura sprawiedliwości (Signatura digiustizia), stanowiąca o rozmaitych punktach prawa, szczególnie atoli o apelacjach i 3) ygnatura łaski (Signatura grazia), w której się roztrząsają trudności prawne, rozwiązywane przez papieża w drodze osobistej łaski. Lit.: Bangena „Die romanische Curie" (Müster, 1854).SO

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!