FANDOM


Kult adoracyjny (adoratio, cultus latriae), oznacza sposób oddawania czci Bogu, jako najwyższej istności. Cześć ta wyraża się zwykle przez przyklękanie. Ktoby więc czynem tym oddawał cześć innej jakiej istocie (stworzonej) jest bałwochwalcą. Ponieważ Zbawiciel, właściwie Słowo(logos), jest druga osobą w Bogu, przeto cześć taką oddaj a chrześcijanie i Jezusowi Chrystusowi.

W kościele rzymskokatol. jest w zwyczaju przyklękać przed Eucharystją, w której czci się ukryła moc i miłosierdzie Boga Zbawiciela, oraz modlić się do tego sakramentu, a także i do serca Jezusowego, podobnież przed obrazami i posagami, wyobrażajacemi Chrystusa Pana, jego matkę, jak również różnych świętych mężów i niewiasty ,(adoracja). W kościele greckokatolickim zwykle cześć tę oddaje się na stojąco przez pokłony. Por. Harnack „Theorie und Geschichte des Kuttus" (Erlangen, 1878); Kostlin „Gesehich-te des christlichen Gottesdienstes" (Fryburg, 1886). (Encyklopedia Samuela Orgelbranda => SO)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki