FANDOM


Kuchmistrz (po łac. Magister coquinae, póź­niej praefectus culinae) - urząd nadworny, następ­nie (za Zygmunta III) koronny, po którym szły urzędy: cześnika, krajczego i stolnika.

Urząd ten zjawia się u nas w XIV wieku za Kazimierza Wielkiego; królowe polskie, a czasem i królewiczowie, włas­nych mieli kuchmistrzów. Na sejmie lubelskim 1569 książęcy nadworny kuchmistrz litewski przybrał tytuł kuchmistrza Wielkiego Księcia Litewskiego.

Na dwo­rach zamożnych panów kuchmistrzem nazywano najstarszego kucharza, który zarządzał kuchnią, kucharzami, kuchtami i cała służbą kuchenna. Ostatnim kuchmistrzem koronnym za Rzeczypospolitej był Leonard Worcell, mianowany 4 grudnia 1780, ale po nim jeszcze był Mikołaj Bronikowski w 1810 kuchmistrzem Wielkiego księcia Warszawskiego. Ostatnim kuchmistrzem litewskim był Ksawery Ogiński, mianowany w 1793.

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki