FANDOM


Kucharstwo

- sztuka przyrządzania potraw tak, aby były strawne, pożywne i smaczne. Do nale­żytego przyrządzania potraw potrzebna jest czę­sto znajomość chemicznych własności materiałów spożywczych oraz ich wartości odżywczej. Najprostsze takie zasady są powszechnie znane, jak np. nieprzydatność za­chowania się wody twardej do gotowania grochu, albo odmienne zachowanie się mięsa przy trakto­waniu go wodą zimną i gorąca. W nowszych też czasach zasady chemii zyskują coraz większe za­stosowanie w kucharstwie przez wprowadzenie różnych wyciągów i przetworów, oraz licznych przyrzą­dów i ulepszonych kuchni.

Dobra kuchnia sprzy­ja zdrowiu publicznemu, sprowadza oszczędność i popiera zmysł estetyczny, widoczny w porównaniu żywienia się warstw ludowych i wyższych klas społecznych.

Litera­tura kucharska jest bardzo obfita:

  • „Kucharz polski" (1856);
  • „Kucharka litewska" (1858);
  • L. Ćwierciakiewiczowa „365 obiadów";
  • P. Szumlańska; Dubois „La cuisine elassiąue" (9 wyd., 2 t., 1890)
  • „La euisine do tous les pays" (5 wyd.),
  • Kudriaffsky „Die historische Kttehe" (1878). SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki