FANDOM


Kszatryjas - w Indiach kasta wojownicza, dru­ga z rzędu w hierarchii społecznej. Długi czas walczyła z braminami o prawo pierw­szeństwa, aż w końcu uległa i poddała się hegemonii kasty kapłańskiej. Była to jednak uleg­łość czysto duchowa gdyż król należał do kas­ty wojowników i zachował wszelkie prawa poli­tyczne. Potomkami kszatryjasów są obecnie w Indiach Radżputowie.

Literatura: Hopkins „The social and military pontion of the ruling caste in ancient India" (New Huren, 1889). SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki