FANDOM


Księżyc turecki - narzędzie używane w muzyce janczarskiej, przyjęte i w naszych orkie­strach. Składa się z talerza mosiężnego, opatrzo­nego mnóstwem blaszek, dzwonków i wieszadeł osadzonych na rękojeści i wydających przez po­trząsanie brzęk podobny do triangułowego.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki