FANDOM


Książka (łac. liber) - kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt i więcej arkuszy papieru złączo­nych w jedną całość.

Księgi starożytnych były po większej części pisane na papirusie, którego pojedyncze paski sklejano z sobą i zwijano na jeden wałek. Stąd książki zwały się u Rzymian volumina, tj. role, zwitki.

W VII w. pergamin został wyłącznym materiałem piśmiennym. Ze składania pergaminu i oprawiania na kształt dzi­siejszych książek powstały tak zwane codices. Za czasów rzymskich tak volumina, jak i codices ozdabiano w rozmaity sposób, ale w wiekach średnich, kiedy miejsce oświaty powszechna ciemnota zajęła, zniszczone zostały bogate, sta­rożytne zapasy ksiąg pisanych. Jednakże w nie­których klasztorach, na mocy wyraźnych przepi­sów zakonnych, jak np. u benedyktynów, zajmo­wano się gorliwie przepisywaniem książek i tym to klasztorom zawdzięcza potomność przecho­wanie większej części dzieł starożytnych.

Naj­większa atoli i najważniejszą zmianę w książ­kach sprowadził wynalazek sztuki drukarskiej w XV wieku. SO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki