FANDOM


Krywicze (Krzywicze) - gałąź Słowian północnych, zamieszkała w sąsiedztwie Słowian nowogrodzkich nad górnym biegiem Dźwiny, Wołgi i Dniepru. Krainy ich rozciągały się na wschód od Pskowa aż poza Smoleńsk; oprócz dwu wymienionych najważniejszymi miastami Krywiczów były: Izborsk, Toropiew i Połotesk (Połock).

Wspominani przez Ptolemeusza Karwni są najprawdopodobniej Krywiczami; ich imię znajduje się po rsz pierwszy u Konstantyna Porfirogenity, a dalej u Nestora. W ich mieście Izborsku osiadł w 864 Truwor, książę rusowarjaski; następnie wspominani są często do 1127 w walkach pomiędzy książętami ruskimi.

Oddzielnemi plemionami Krywiczów byli Poloczanie około Połocka i Smolanie lub Smolnianie około Smoleńska. Nazwa ziemi Krywiczów zachowała się aż do XIV w. bardziej na południe od pierwotnych siedlisk, a mianowicie na Białej Rusi,około Nowogródka. Liczne miejscowości przechowały dotychczas ich nazwę. Schlozer i Stral bezzasadnie przypuszczali, że Krywicze byli Łotyszami. (Encyklopedia Samuela Orgelbranda => SO)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki