FANDOM


Czatownia

Wieża z czatownią, wybudowana dla Korpusu Ochrony Pogranicza proj. Tadeusz Nowakowski (c. 1925)

korpus - w wojsku wyższa jednostka taktyczna, złożona zwykle z dwóch lub trzech dywizyj wraz z pomocniczemi jednostkami różnej broni. Pierwszy Napoleon (w 1804) począł łączyć dywizje w korpusy. Polska pod względem wojskowym podzielona jest na 10 dowództw okręgów korpusu (D.O.K.): I. Warszawa, II. Lublin, III. Grodno, IV. Łódź, V. Kraków, VI. Lwów, VII. Poznań, VIII. Toruń, IX. Brześć Litewski X. Przemyśl.

Każdy korpus składa się z trzech dywizyj. Francja podzielona jest na 20 okręgów korpusów. Obecnie podczas pokoju korpusy francuskie liczą 1 lub 2 dywizje piechoty oraz wojska pomocnicze. Korpus złożony z dwóch dywizyj ma ok. 35000 ludzi, z trzech dywizyj ok. 50000 ludzi. W kolumnie marszowej korpus dwu-dywizyjny rozciąga się na 44 km długości, korpus trój dywizyjny na 57 km długości. Korpus maszeruje zwykle dwoma równoległemi drogami. Po wojnie światowej wielką jednostką taktyczną staje się coraz bardziej dywizja, zawierająca wojska wszystkich broni, a także wojska pomocnicze. UT

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki