FANDOM


Kalwaria Wejherowska - zespół kaplic wybudowanych na wzgórzach na południe od Wejherowa.

Fundatorem kalwarii jest Jakub Weyher (1609-1657). Pochodził on z jednej z najznamienitszych magnackich rodzin Pomorza, zaliczających się do elity możnowładczej Polski. Budowę kaplic rozpoczęto w 1649 roku. Większość z nich powstała za życia fundatora lub krótko po jego śmierci. Do 1654 roku zakończono budowę 19 z 25 kaplic. Okres budowy Kalwarii, na którą składają się 24 kaplice, zamyka rok 1666.

Kościół szybko docenił znaczenie Kalwarii Wejherowskiej. Już w 1661 roku na prośbę wystosowaną przez Jakuba przed jego śmiercią papież Aleksander VII wydał dekret o odpustach, który na prośbę córki fundatora, Cecylii Eleonory z Weyherów Breuner potwierdził papież Klemens X. W roku 1678, staraniem kolejnego właściciela Jerozolimy Kaszubskiej, Księcia Michała Radziwiłła, kolejny papież Innocenty XI wydał specjalne breve, w którym rozciąga po wieczyste czasy ważność uzyskiwania odpustów zupełnych. Jakub Weyher umarł 20 lutego 1657 roku w Gdańsku mając zaledwie 48 lat. Po niespełna roku zwłoki fundatora przewieziono do Wejherowa, gdzie pochowano je w krypcie kościoła 00. Franciszkanów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki