FANDOM


Kaledonia - ziemie leżące na północ od Muru Hadriana. W epoce wczesnego chrześcijaństwa obszar ten był miejscem styku czterech odrębnych ludów: Piktów, Brytów, Irlandczyków i Anglów. Jedynym ludem chrześcijańskim w tej grupie byli Brytowie, nawróceni przez św. Niniana. Irlandcy osadnicy stanowili forpocztę irlandzkiej Dal Riaty, a germańscy Anglowie penetrowali północno-wschodnie rubieże Brytanii, przenikając z wolna na wschód. W V wieku, gdy Rzymianie wycofali się z Brytanii, pozostawiajac ją samej sobie, ale z nadzieją, że kiedyś jeszcze powrócą, ludy te były sobie zupełnie obce. W ciągu następnych kilku wieków integracja tych ludów spowodowała powstanie królestwa Alby.

Emigracja Irlandczyków na Brytanię istniała prawdopodobnie już wcześniej, ale w V w n.e. założyli na zachodnim brzegu Brytanii kolonię złożoną z trzech osad. Nazwali ją Ar-gael (dosłownie: wschodnioirlandzka), późniejszy Argyll. Wchodziła ona w skład Dal Riaty i podlegała arcykrólom irlandzkim. Pod koniec VI wieku na krótko odzyskali te ziemie Piktowie - to właśnie od nich św. Kolumba otrzymał wyspę Iona. Jednakże z chwilą pojawienia się Aedana mac Gabhrain, który rządził Dal Riatą w latach 574-608, władza arcykróla irlandzkiego w Dal Riacie została zachwiania. Na mocy traktatu z 575 roku Aedan płacił mu tylko trybut wojskowy. Pozwoliło to przetrwać Dalriadzie jakiś czas, mimo klęsk, jakie jej irlandzcy władcy ponosili na zachodnich wybrzeżach Brytanii. Kiedy w 637 roku klan O'Neillów definitywnie rozgromił siły Damnalla Brecca, pozbawiając go władzy w szkockiej Dalriadzie, mieszkańcy tej ongiś irlandzkiej kolonii musieli utworzyć nowy ośrodek władzy; powstał on w Argyll. Od tego czasu szkoccy władcy tego obszaru nosili tytuł króla Argyll.

[studia własne]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki