FANDOM


Jan Weyher

Drugi syn Ernesta Weyhera, wojewody Chełmińskiego. Od 1601 roku tworzył flotę polską, wybudował pięć okrętów. Jako podkomorzy chełmiński (1604) dowodził w bitwie z flotą szwedzką pod Helem w 1606 roku.

Kasztelan elbląski (1612), wojewoda malborski (1615) wreszcie wojewoda chełmiński (1618), starosta pucki, sobiwidzki, radzyński i człuchowski. Dziedzic dóbr Rzucewo.

W 1620 roku odbudował flotę Pucką. W 1623 roku dowodził flotą złożoną z dziewięciu okrętów. Był dowódcą piechoty, która towarzyszyła Zygmuntowi III do Szwecji w celu tłumienia rebelię, jaką Szwedzi podnieśli przeciw królowi. Raniony, wrócił do kraju. Pod Bukaresztem i Białą Cerkwią walczył z Turkami. W kompanii moskiewskiej przyczynił się do zdobycia Smoleńska (wespół z Jakubem Potockim, który atakował z drugiej strony twierdzy). Został postrzelony z hakownicy, ale zbroja wytrzymała. Pod Chocimiem walczył u boku Władysława. Po śmierci Żółkiewskiego (1620) wysuwano go jako kandydata do buławy koronnej. Ojcu i braciom wystawił nagrobek w Pucku. Ożeniony z Anną Szczawińską (h. Prawdzic). Mieli dwie córki: Zofię, wydaną za Jana Potulickiego, podkomorzyca Poznańskiego, dziedzica Złotowa i Potulic. Druga została mniszką.

Synów mieli czterech: Ernest, student zmarł wcześnie. Mikołaj, wojewoda malborski (1643) i chełmiński, starosta radzyński i kowalewski, posłował na sejm 1631 roku. Żona z Tuczyńskich. Córkę zaślubiono Franciszkowi Czarnkowskiemu, kasztelanowi Poznańskiemu. Trzeci jego syn to Jakub, czwarty zwał się Ludwik, był kasztelanem elbląskim (1648), wojewodą pomorskim, pułkownikiem ziem pruskich.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki