FANDOM


Iwan Dybicz Zabałkański, hr., właściwie baron von Diebitsch und Narden, feldmarszałek rosyjski (17851831), ur. na Śląsku. Ojciec jego, adiutant Fryderyka II, przeszedł do armii rosyjskiej. Młody Dybicz skończył korpus kadetów w Berlinie, po czym w 1801 wstąpił do gwardii w Petersburgu. Odznaczył się pod Austerlitz, pod Eylau i Friedlandem. W 1812 skłonił gen. pruskiego Yorka na konferencji w Taurogach do porzucenia Francuzów. W 1813 namówił ostatecznie Aleksandra do marszu na Paryż. Odtąd był nieodstępnym towarzyszem Aleksandra I w podróżach; był świadkiem zgonu cesarza w Taganrogu. Po wstąpieniu na tron Mikołaja I doniósł mu o spiskach dekabrystów, czym zaskarbił sobie łaski cara. Sam are» sztował kilku dekabrystów. W 1828 r. znajdował się przy armii w Turcji. Nie miał określonego stanowiska, posiadał jednak nadzwyczajne zaufanie Mikołaja I i prowadził z nim obszerną korespondencję. Kierował samodzielnie operacjami wojennymi, nie licząc się wcale z głównodowodzącym feldmarszałkiem Wittgensteinem. W początku 1829 r. mianowany dowódcą armji naddunajskiej, zwyciężył Turków pod Kulewczą, zajął Sylistrię, przeszedł, nie spotkawszy niemal żadnego oporu, Bałkany i stanął pod Adrianopolem, gdzie zawarto pokój. Za czyny te otrzymał tytuł feldmarszałka i przydomek „Zabałkański". W 1830 wyjechał w misji poufnej do Berlina, by nakłonić króla do wojny z Francją. Gdy wybuchło w Królestwie Poiskiem powstanie listopadowe, zawezwany z Berlina, obiecywał Mikołajowi stłumić powstanie jednem uderzeniem, powstanie jednak ciągnęło się 7 miesięcy. Stoczył bitwy pod Grochowem i Ostrołęką, ale wkrótce po tej bitwie zmarł w maju 1831 r. na cholerę we wsi Kleszewie pod Pułtuskiem, wraz z w. ks. Konstantym. UT

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki