FANDOM


Heraldyka - nauka o herbach. Dzieli się na dwa działy: 1. historyczny, badający powstanie i rozwój herbów oraz stosunki prawne, wiążące się z zjawiskami heraldycznymi; 2. praktyczny, określający zasady tworzenia herbów i oznak zaszczytnych oraz prawidła ich stylowej ornamentacji. Dział historyczny zwie się wiedzą heraldyczną (Wappenkunde, Science héraldique), dział praktyczny — sztuką heraldyczną (Wappenkunst, l'art héraldique). Rozwój tych dwu działów h. nie biegł równolegle: Sztuka heraldyczna zaczęła się rozwijać bardzo wcześnie, pielęgnowana przede wszystkim w średniowieczu przez heroldów; natomiast wiedza heraldyczna powstała jako oddzielna gałąź nauk pomocniczych historii dopiero w XVIII. w., a właściwy jej rozkwit przypada na wiek XIX. W Polsce pierwsze podwaliny położył w tej dziedzinie Franciszek Piekosiński, po nim Antoni Małecki i Władysław Semkowicz. Dla popierania badań heraldycznych istnieje w Polsce Towarzystwo Heraldyczne z siedzibą we Lwowie. Obejmuje ono cały obszar Rzeczypospolitej. Organem jego są: „Rocznik“ i „Miesięcznik“.EG 

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki