FANDOM


Gustave Moreau - wybitny malarz francuski (6.IV.1826 — 18.1V.1898), ur. i zm. w Paryżu. Nauczycielami jego byli: M. Picot i Chesseriau.

Zaczął swą twórczość od wielkich płócien: „Pieśń nad pieśniami" (1853 Muz. w Dijon), „Ateńczycy rzuceni na pastwę Minotaura" (1856) i in. W dalszych studiach podczas podróży po Italii, Moreau z zamiłowaniem oddawał się kopiowaniu prymitywów włoskich. Po powrocie do Paryża wystawia w 1864 r. w Salonie „Edypa i Sfinksa", — dzieło niezwykle oryginalne, które wywołało ożywioną dyskusję i rozsławiło imię malarza.

Niezależny finansowo, Moreau prowadzi w Paryżu życie pracowite i odosobnione, w otoczeniu kilku najbliższych przyjaciół. Miał zwyczaj zaczynać jednocześnie kilka obrazów, ale często nie kończył z nich ani jednego. Dzieł swych nie sprzedawał. Zapisał Paryżowi swój dom przy ul. La Rochefaucauld jako muzeum swego imienia („Musee Gustave Moreau"). Zawiera ono niemal całą spuściznę malarza, mianowicie 1100 obrazów i 7000 rysunków, pom. in. obrazy: „Hezjod i Muzy", „Salome", „Prometeusz", „Tryumf Aleksan drą Wielkiego", „Św. Sebastian", „Zjawa". Poza tym w Luwrze znajduje się zbiór jego akwarel, kilka zaś prac w Muzeum Luksemburskiem (Orfeusz, Salome).

Moreau tematy do swych obrazów czerpał z legend klasycznej starożytności i z Biblii. Łączy w swych obrazach wielką ścisłość archeologiczną z niezwykłą fantazją, mistyczną i zmysłową zarazem. Obrazy Moreau prze pełnione są egzotycznym przepychem barw i szczegółów. Świetny kolorysta osiągał przepiękne efekty przez nakładanie barw jednych obok drugich. Huysmans w swym studium „Certains" uważa Moreau za jednego z tych artystów, „którzy z obrzydzenia do życia współczesnego rzucają się w ot chlanie ubiegłych wieków, w obłędne przestrzenie koszmarów i marzeń". — Lit. L. Deshair „Gustave Moreau" (1912). (Encyklopedia Powszechna Ultima Thule)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki