FANDOM


Grecja Gdy Grecja wystąpiła na widownię dziejów, rozpoczęła się historia Europy i z wolna przenosił się punkt ciężkości spraw ogólnoludzkich z ogromnych azjatyckich lądów na poszarpane wybrzeża małej Hellady. Odwieczną cywilizację, zarówno egipską jak i chaldejsko-semicką, jak też i perską, Grecy poznali, przekształcili ją i do Europy wnieśli. Możnaby użyć porównania, że z egipskiej i azyatyckiej pszenicy, wypiekali chleb dla siebie i dla Europy. Wszystko, co stworzyła cywilizacja Egiptu i Azji, miało znamię potwornej siły, brutalnej wielkości, lub nieokiełzanej fantazji i wybuchu namiętności.
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Grecja nadała temu zarówno estetyczne kształty, jakoteż idealne ożywienie. Bo też zamieszkał w niej naród pełen zdolności i zamiłowania do sztuki i nauki, pełen energii ducha ze sercem gorącem, z fantazją polotną i z rozumem bystrym.

Grek przejmował się prędko wrażeniami, ale też umiał je poddawać pod sąd rozwagi i rozumu; uczuwał gorąco i żywo, ale uczucie trzymał na wodzy, zawsze okiełzane. Fantazja wiodła go w krainę sztuki, a rozsądek strzegł od monstrualności. Dlatego to wytworzyła się u Greków filozofia, która do dziś dnia jest do pewnego stopnia podwaliną filozoficznego ukształcenia; dlatego to wytworzyła się poezja, na którą oglądały się, a nawet oglądają jeszcze wszystkie literatury nowożytnych narodów; dlatego to powstała w Helladzie rzeźba, nie tylko nieprześcigniona przez żadną mną późniejszych czasów, ale może nawet i niedościgniona, pomimo Michała Anioła, Canovy, Thorvaldsena.

Był to naród piękny i wesoły, jak ziemia, na której mieszkał, silny i stanowczy, jak skały nadmorskie, rzutki, ruchliwy, jak piękne strumyki, które się z gór greckich w urocze doliny staczały, jak fale morza, które wicher zapędzał na wybrzeża Hellady. Zdolności Greków do nadawania starożytnej cywilizacji harmonijnej formy kolportowania jej po Europie, pomagało topograficzne położenie kraju.

(Dzieje Powszechne Ilustrowane, 1894)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki