FANDOM


Europa - część świata, obejmu­jąca północne-zachodnie przedłużenie konty­nentu, zwane Eurazją. Na wsch. od­graniczona od Azji pasmem gór Uralskich, wraz z wyspami polar-nemi, ok. 10.000.000 km2; pod względem ukształtowania pionowego rozmaitość form, śr. wzniesienie po­nad p. m. 300 m, więcej niż połowa lądu leży poniżej 200 m; łańcuchy górskie zgrupowane są przeważnie w płd. E., główny trzon stanowią Alpy. Rzeki płyną w dwóch kierun­kach: półncocn-zachod Dwina, Newa, Dźwina bałt., Niemen, Wisła, Odra, Elba, Wezera, Ren, Sekwana, Lo-ara, Garonna i in., i płd.-wsch.: Ebro, Rodan, Pad, Dunaj, Dniestr, Dniepr, Don, Wołga i in. Z je­zior największe: Ładoga, Onega, Pejpus, Wener, Sajma, Bodeńskie, Genewskie. Klimat naogół umiar­kowany i ciepły, w E. zachodniej oceaniczny dzięki wpływom prądu Zatokowego (Golfstromu) z niezna-cznemi wahaniami temperatury, w E. wsch. kontynentalny, charakte­ryzujący się amplitudami 25°—40°, mroźnemi i śnieżnemi zimami, go-rącemi i suchemi latami; dziedziny klimatyczne: 1) obszar klimatu mor­skiego w E. zachod, 2) obszar klimatu lądowego w E. wsch., 3) obszar kli­matu śródziemnomorskiego w E. płd. i 4) obszar klimatu czarnomor­skiego w E. płd.-wsch.; na wybrze­żach oc. Lodowatego klimat po­larny. Opady atmosferyczne na zachodzie bardzo obfite, malejące ku wschodowi.

FloraEdytuj

Flora obejmuje cztery strefy:

 • krainę tundry nad Ocean Lodowa­tym
 • strefę środkowo europejską z dwoma obszarami:
  • północnym (lasy szpilkowe, uprawa owsa i jęcz mienia)
  • południowym (lasy mie­szane, uprawa zbóż, owoców, win­nej latorośli),
 • strefę śródziemno­morską z wiecznie zieloną roślin­nością (cyprysy, mirty, wawrzyny pomarańcze, cytryny, figi, oliwki i m.)
 • krainę stepów między Dnie­prem a Wołgą.

FaunaEdytuj

Fauna mało urozmai­cona, dzieli się na 3 obszary:

 • śródziemnomorski,
 • zachodnio europejski
 • wschodnio europejski.

Bogactwa naturalneEdytuj

Bogactwa mineral­ne: złoto, srebro, platyna, cyna, rtęć, cynk, miedź, ołów, że­lazo, węgiel, ropa naftowa, sól ka­mienna.

LudnośćEdytuj

Ludność ok. 498 mln, należy w 95% do rasy indoeuropejskiej., w 5% do mongolskiej. Według wy­znania 46% rzymskich katolików, 26% prawo­sławnych, 24% protestantów, 2% Żydów, 2% mahometan oraz drobna ilość pogan (Kałmuków i Samojedów).

Podział politycznyEdytuj

(UWAGA: tekst pochodzi z encyklopedii z 1936 roku

(TEM z roku 1936)
)
Pod względem politycznym Europa podzielona jest na 34 państwa, w tym 12 królestw: Albania, Belgia, Bułgaria, Dania wraz z Islandią, Holandia, Jugosławia, Norwegia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy; 3 księstwa konstytucyjne: Wielkie Księstwo Luksemburg, księstwo Lichtenstein i księstwo Monaco;, 17 republik (An­dora, Austria, Czechosłowacja, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, San Ma­rino, Szwajcaria, Turcja) i samo­dzielne dominium: Irlandia oraz Wolne Miasto Gdańsk.

(TEM z roku 1936)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki