FANDOM


Encyklopedya, zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzyEdytuj

wydanie Macierzy PolskiejEdytuj

(wydanie dwutomowe z roku 1898) Lwów Nakładem Wydawnictwa Macierzy Polskiej
z drukarni E. Winiarza

Fragment wstępu:Edytuj

Encyklopedya, wydana staraniem Macierzy Polskiej, której tom pierwszy oddajemy w ręce publiczności, składa się z dwóch tomów. Tom drugi wyjdzie z druku najpóźniej 1. lipca 1898 roku.

Dzieło wzrosło prawie w dwójnasób ponad pierwotny zamiar. Mimo ułożonego z góry planu, okazała się już w ciągu pracy potrzeba rozszerzenia niektórych ustępów, uzupełnienia lub pomnożenia liczby omawianych wyrazów. Domagało się tego zadanie, które spełnić ma nasza książka, było to warunkiem jej użyteczności dla najszerszych warstw naszego społeczeństwa.

Zadaniem bowiem Encyklopedyi Macierzy Polskiej jest podać w przystępnym i treściwym wykładzie niezbędne wiadomości z różnych gałęzi wiedzy ludzkiej tym wszystkim, którzy ich potrzebują, a nie mieli dotychczas odpowiedniego ceną i wykładem podręcznika.

Większe nasze encyklopedye są albo zbyt kosztowne, albo już przestarzałe; mniejsze dzieła w tym rodzaju podają wyniki wiedzy w streszczeniach i skróceniach, które wystarczyć mogą tylko czytelnikom zupełnie obytym z tak zwięzłym sposobem przedstawienia rzeczy. Wydane w Warszawie, musiały się one nadto liczyć z względami cenzuralnymi i stosunkami, panującymi w Królestwie. Encyklopedyi popularnej, jakich mnóstwo wydały narody zachodnie, dzieła napisanego tak, aby mógł je zrozumieć każdy, kto posiada pierwsze podstawy wykształcenia i uczuwa potrzebę ich rozszerzenia, kto czytując książki i dzienniki spotyka wyrazy, których nie umie sam sobie wyjaśnić — dzieła takiego niema dotychczas w naszem piśmiennictwie wcale.[...]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki