FANDOM


DruidziEdytuj

Wspomnieć o druidach, to jak przywołać wizję czarodziejów i magów ze starych irlandzkich, walijskich i szkockich opowieści. Druidom przypisywano najrozmaitsze umiejętności, byli domniemanymi budowniczymi Stonehenge, kapłanami zaginionych plemion Izraela, szamanami preceltyckiej Europy. Przypisywano im znajomość buddyzmu, kabały i filozofii pitagorejskiej.

Co właściwie wiadomoEdytuj

Wiadomo, że druidzi głosili naukę o wędrówce dusz. Pod tym względem przypominali hinduskich braminów. Istnienie warstwy zawodowych uczonych i kapłanów zarówno w tradycji hinduistycznej jak i tradycji staroceltyckiej sugeruje wspólne korzenie indoeuropejskie. Kiedy irlandzkie społeczeństwo wczesnochrześcijańskie pozbawiło druidów ich kapłaństwa, powstała szczególna wartstwa filidów, poetów, znawców tradycjii genealogii, ludzi wykształconych, którzy jednak, podobnie jak kiedyś druidzi, przekazywali swą wiedzę ustnie. Wiedza ta przypominała bardzo wiedzę braminów*. Wykazano też, że w poezji siedmiosylabowa linijka staroirlandzka wywodzi się od hinduskiego metrum, spotykanego np. w "Rigwedzie". Z innych podobieństw sugerujących ciągłość wiedzy i kultury indoeuropejskiej w kulturze Celtów warto wspomnieć staroirlandzkie traktaty prawnicze (VI-VII w n.e.), w których można znaleźć liczne paralele do hinduskich Praw Manu. W hinduskim prawie dziedzicznym istniała zasada, że ojciec, który nie ma męskich spadkobierców, może spośród swych córek wyznaczyć tę, która z przeznaczonego jej męża, zwykle bliskiego powinowatego, ma mu urodzić spadkobierców. Podobna zasada panowała w starożytnej Grecji i w Irlandii. U Celtów wyewoluowała ona z czasem w zasadę, że jeśli nie ma męskich spadkobierców, majątek dziedziczy córka.

Na straży tych wszystkich zasad stali pierwotnie właśnie druidzi.

Druidzi należeli prawdopodobnie do najbardzie wykształconych ludzi swoich czasów. Kierowali życiem publicznym i prywatnym. Uczyli, że dusza jest nieśmiertelna i po śmierci człowieka przechodzi w inne ciało. Mieli dużą wiedzę astronomiczną i przyrodniczą. Do najciekawszych zabytków wskazujących, że nie jest to twierdzenie bez podstaw, należy tzw. "kalendarz z Coligny".

Zgodnie z głoszoną przez druidów nauką, ludzie pochodzą od Boga Podziemia. Druidzi byli też kapłanami licznych celtyckich bogów. Święte były niektóre rzeki, studnie i drzewa. Np. świątynia bogini o imieniu Dea Matrona znajdowała się u źródeł Marny. Słowo "druid" zawiera cząstkę "dru", która w języku celtyckim oznacza "prawdę"; tak więc druidzi byli uznawani za głosicieli czy znawców prawdy. Ich słowo miało wielką wagę, ponieważ w oczach Celtów stanowili łącznik między Celtami i Bogami. Ciekawe, że profesja ta nie była zarezerwowana dla mężczyzn; znane są przypadki druidów-kobiet. Potwierdza to wysoką pozycję kobiet w społeczeństwie celtyckim.

Źródła historyczne łacińskie i greckieEdytuj

Istnieje wiele źródeł, zarówno pochodzenia greckiego i rzymskiego, jak wczesnochrześcijańskiego. Podstawowymi są jednakże opisy rzymskich geografów i historyków, no i oczywiście Juliusza Cezara. Do najbardziej znanych źródeł zaliczyć można pisma Diodorusa Siculusa (cyt.:[druidzi są] filozofami i teologami... wyćwiczonymi w sprawach boskich), Ammianusa, Diogenesa Laertiosa (cyt.: druidzi mieli nauczać filozofii w formie zagadek; zalecali oddawanie czci bogom, nieczynienie zła i ćwiczenie się w dzielności) Strabona, Juliusza Cezara.

Żródła historyczne chrześcijańskieEdytuj

Ze źródeł wczesnochrześcijańskich najwięcej wiedzy na temat druidyzmu można zaczerpnąć z dzieł mnichów irlandzkich i walijskich. Późniejsze przekazy ludowe, jak baśnie i legendy, często wypaczały zarówno znaczenie jak i umiejętności druidów, ukazując ich jako czarodziejów i magów, a nie jako po prostu światłych uczonych i badaczy.


Za zgodą: Celtyka

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki