FANDOM


Droga krzyżowa (Via crucis) - przedstawienie w obrazach (tak zwanych stacjach), drogi bolesnej, którą Jezus Chrystus przechodził do domu Piłata, gdzie był skazany na śmierć, aż na górę Kalwarii, dźwigając krzyż, na którym miał umrzeć.

Drogą krzyżową zowie się także i nabożeństwo za­prowadzone przez franciszkanów, a zasadzające się na przechodzeniu od jednego obrazu do dru­giego, rozmyślaniu przed każdym o przedmiocie na nim wyobrażonym, odmówieniu pewnych mo­dlitw i odśpiewaniu pieśni. Odbywający to na­bożeństwo dostępują odpustów, nadanych przez papieżów Inocentego XI i XII, Benedykta XIII i Klemensa XVI.

Obrazów czyli stacji jest 14; niekiedy są one umieszczone w kapliczkach, znajdujących się około drogi wiodącej pod górę, na której szczycie stoją 3 krzyże, lub też jest zbudowana kapliczka z grobem Chrystusa. Sze­reg takich kapliczek nosi nazwę Kalwarii; częś­cią stacje urządzone są w kościołach lub na cmentarzach kościelnych. (Encyklopedia Samuela Orgelbranda => SO)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki