FANDOM


Dalriada była wpierw przyczółkiem irlandzkim na zachodnim wybrzeżu Brytanii.

Wycofanie Rzymian z obszaru Brytanii stworzyło podatną glebę dla wszelkiej migracji. Na wyspę zaczęły napływać ludy germańskie i celtyckie. Pod koniec V stulecia utrwalił się podział Brytanii na 3 główne części: Szkocję, Walię i Anglię, choć oczywiście żadna z tych nazw wtedy jeszcze nie istniała. Emigracja Irlandczyków na Brytanię istniała prawdopodobnie już wcześniej, ale w V w n.e. założyli na zachodnim brzegu Brytanii kolonię złożoną z trzech osad. Nazwali ją Ar-gael (dosłownie: wschodnioirlandzka), późniejszy Argyll. Wchodziła ona w skład Dal Riaty i podlegała arcykrólom irlandzkim.
Różnica między Dal Riatą i Dalriadą nie polegała tylko na tym, że jedna leżała na wschodnim wybrzeżu Irlandii, a druga na zachodnim wybrzeżu Brytanii, ani też na tym, że jedna nazwa jest irlandzka a druga nie. Prawdziwa różnica leżała w mentalności ich mieszkańców: podczas gdy ludność pierwszej nazywała siebie samą mianem "Gael", do ludności drugiej przylgnęła nazwa nadawana przez Rzymian przybyszom z Irlandii: "Scotti".
To właśnie tak zrodziła się nazwa Szkocji. Pod koniec VI wieku na krótko odzyskali Argyll Piktowie - od nich wszak, a nie od władców Dalriady otrzymał św. Kolumba wyspę Iona. Jednakże z chwilą pojawienia się Aedana mac Gabhrain, który rządził Dal Riatą w latach 574-608, władza arcykróla irlandzkiego w Dal Riacie została zachwiania.
"Annals of Ulster" (Roczniki ulsterskie) podają, w czasie tego "spotkania na szczycie" miano ustalić status szkockiej Dalriady i irlandzkiej Dal Riaty w odniesieniu do Irlandii. W wyniku porozumienia między Aedanem i Aedem, synem Ainmire, przyszłym arcykrólem O'Neill (zresztą kuzynem Kolumby) obie Dalriady miały płacic trybut wojskowy władcy Ulsteru, ale podatki władcy Argyll.
Kiedy w 637 roku klan O'Neillów definitywnie rozgromił siły Domnalla Brecca, pozbawiając go władzy w szkockiej Dalriadzie, mieszkańcy tej ongiś irlandzkiej kolonii musieli utworzyć nowy ośrodek władzy; powstał on w Argyll. Od tego czasu szkoccy władcy tego obszaru nosili tytuł króla Argyll.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki