FANDOM


CZATOWNIE MYSLIWSKIE Edytuj

Czatownią nazywamy stanowisko urządzone na wzniesieniu. Niemcy, przywiązujący dużą wagę do tego rodzaju obserwatorium, nazywają czatownię hochstand. W każdym rewirze myśliwskim powinny być rozmieszczone czatownie, oczywiście w miejscach stosownych do spokojnej obserwacji zwierzyny, w celach ochrony zwierzyny i wreszcie w celu polowania. Ku temu zakłada się czatownie na pagórkach, tam gdzie krzyżują się. drogi, nad łąkami, stawami, jeziorami, polami kartoflanymi, na pograniczu, na klinach pól i lasów itp. Czatownia musi być przede wszystkim tak wysoka, żeby zwierzyna swobodnie pod nią przebiegać mogła, nie zwęszywszy myśliwego. Następnie umieszczać należy czatownie w lakiem ukryciu, żeby jej nie dostrzegli kłusownicy, co jednakże nie powinno krępować obserwacji. Nadto powinna czatowania nadawać się do obserwacji nie tylko w dzień, ale i w nocy przy świetle księżyca. Nic przykrzejszego dla myśliwego, wysiadującego na czatowni, gdy słyszy kwik odyńców lub ryk rozigranych jeleni a widzi tylko jakieś niewyraźne cienie. Dla tego nad sadzawkami na przykład, odwiedzanymi regularnie przez zwierzynę wznosi się w obydwóch końcach dwie czatownie. Tym sposobem jest się zabezpieczonym przeciwko wszelkim ewentualnościom. Mówimy tu o czatowniach naturalnych, wzniesionych z materiału leśnego i rozróżniamy czatownie stałe i ruchome. Stałe czatownie wznosi się w starodrzewiu w ten sposób: Przy stosownym pniu wyszukuje się trzy lub cztery silne gałęzie, łączy się je w wysokości 4—6 metrów silnymi kończynami gałęzi i pozostawia się wolne miejsce do strzału i do obserwacji. Gałęzie zespala się wielkimi kutymi ufnalami. Na załączonych gałęziach przybija się podłogę, najlepiej jedną szeroką deskę, (barwy i wyglądu drzewa), na której z pomocą słabszych gałęzi umieszcza się ławeczkę. Dobrze też jest, zabezpieczyć się poręczą, bo zdarzało się że w zapale myśliwskim obserwujący zbliżał się zanadto do krawędzi czatowni, a co potem się stało, nietrudno sobie wyobrazić. Drzewo samo służy za oparcie a na poręczy ambony oprzeć można strzelbę. Czytelnik spyta się zapewne jakim sposobem niewidzialnym wspinamy się na czatownię - bardzo prostym za pomocą smukłej drabinki, zarytej w ziemię a górną częścią przymocowanej do drzewa, albo za pomocą szczebli, które piłą wyrzyna się w drzewie. Wierzchołki drzew, w których umieszcza się ambonę, najlepiej ściąć, bo podczas burzy grożą wywróceniem wraz z obserwującym zwierzynę myśliwym; czatownie przenośne umieszcza się w gęstwinie, na skraju szkółek, zagajeń nad polami kartoflanymi i pastewnymi. Czatownie te podobne są do tępej, czworobocznej piramidy. Cztery żerdzie , na których spoczywa ławeczka łączy się w środku i tuż pod ławeczką silnymi drążkami, służącymi zarazem za drabinkę. Żerdzie wbija się na jedną stopę głęboko w ziemię, a ławeczka umieszcza się w formie fotelu. Rozumie się, że ambona taka powinna być dobrze ukryta w zaroślach, i to tak, żeby nawet włos z głowy myśliwego nie był widzialny. Zwłaszcza głowa ludzka łatwo odbija się od równomiernego tła zieleni, od razu może spłoszyć zwierzynę. Siedząc na czatowni unikać naturalnie trzeba wszelkiego szelestu, zachowywać się spokojnie i czujnie. Najmniejszy ruch wywołuje nieraz jakiś szmer, skrzypienie, chrobotanie i odstrasza zbliżającą się cichaczem zwierzynę.

Obecnie na Śląsku wyrabia się czatownio składano i przenośne na 3.5 metra wysokie, które mają być w praktyce bardzo użyteczne.

Łowiec Polski 1899

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki