FANDOM


Brahmanizm - ogólna nazwa jednej z religii indyjskich. Według cenzusu z 1925 r. wyznawców brahmanizmu było w Indiach 216,7 milionów.

Źródłem brahmanizmu jest starodawna religia wedyjska , ale dawni wedyjscy bogowie usunięci zostali z biegiem wieku w cień, a ich miejsce zajęli nowsi bogowie, między innymi: Wisznu, Siwa i Brahman (trójca: Trimurti). Trójca ta uważana była w końcu za jedno bóstwo i przedstawiano ją nawet w postaci jednego boga z trzema głowami.

Brahmanizm nie jest jednak jedną religią, dzieli on się przede wszystkim na dwie główne grupy: czcicieli Wisznu (wisznuizm) i czcicieli Siwy (siwaizm), oraz liczne drobniejsze sekty. Wiara w wędrówkę dusz oraz system kastowy są wspólne wszystkim sektom. Czciciele Wisznu znajdują się głównie wśród wyższych klas Hindusów. Lud prosty zalicza się przeważnie do wyznawców Siwy.

We wszystkich jednak sektach kapłani odgrywają dużą rolę i są właściwymi kierownikami życia religijnego. Przeróżne sekty indyjskie, poza bogami Wisznu i Siwą, wierzą jeszcze w szereg najrozmaitszych bóstw męskich i żeńskich, dobrych i złych. Po wsiach bywają czczone bóstwa opiekuńcze tych wsi, dusze zmarłych, złe duchy, przeróżni święci, umarli i żywi, zwierzęta, nawet takie jak węże, ciała niebieskie, drzewa, skały itp.

Jedna tylko z sekt induskich doszła do większego znaczenia, sekta Sikhów , założona przez Nanaka w XV w. (1469 - 1539). W XIX w. w brahmanizmie pojawiły się dążenia oparcia religii na zasadach moralnych i uwolnienia jej od przesądów i zabobonnych praktyk. Dążenia te, jak obecnie, ogniskują się głównie w dwóch związkach: Brahma Samadż i Arya Samadż .

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!
(Encyklopedia Powszechna Ultima Thule)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki