FANDOM


Brahman (bramin), kapłan indyjski, członek najwyższej z czterech kast indyjskich. Już w Rigwedzie niektóre rodziny są określane jako brahmańskie. W epoce wedyjskiej brahmani opanowali całe życie indyjskiego narodu. Na pierwszy plan obowiązków życiowych wynieśli ciągłe ofiary dla bogów, siebie zaś mianowali wyłącznymi pośrednikami pomiędzy tym światem a tamtym. Nazywali siebie ziemskimi bogami, którym nawet bogowie niebiescy są podlegli. Potrafili wynieść swoją kastę na pierwszy plan i nadać sobie prawa, jakich inne kasty nie posiadały.

Brahman w Indiach nie mógł być skazany na śmierć nawet za morderstwo, nie płacił podatków, a majątek brahmana, gdy nie miał spadkobierców, przechodził na innych brahmanów, a nie na króla. Szczególniej .różne podręczniki prawa indyjskiego, przede wszystkim Manu , zaznacza silnie prerogatywy brahmańskie. Według prawa indyjskiego obowiązkami brahmanów są: studiowanie i nauczanie Wed , składanie ofiar dla siebie i dla innych, przyjmowanie i rozdawanie podarunków.

Jednak życie okazało się silniejsze, niż pisane prawa i brahmani zmuszeni byli często brać się do zajęć niezgodnych z ich powołaniem. W każdym razie kultura indyjska tworzyła się i przechowywała przede wszystkim w kaście brahmanów. Obecnie w Indiach podług cenzusu z 1901 r. naliczono 14893300 członków kasty brahmańskiej, na ogólną liczbę 283 mln. ówczesnej ludności w Indji.

Dzisiejsi brahmanowie starają się pozyskać wykształcenie europejskie, wyjeżdżają na studja do Anglii i innych państw, zajmują stanowiska w szkołach i w rządzie indyjskim, a nawet w wojsku. Główną siedzibą kasty brahrmanów jest obszar w północnych Indii nad Gangesem , pomiędzy rzekami Dżumna i Gogra . Mieszka tu blisko 5 mln. bralimanów. Później idzie Bengalia z blisko 3 mln. brahmanów, dużo brahmanów jest również w Pendżabie , najmniej zaś na południu Indii i na zachodnich i wschodnich krańcach indyjskiego terytorium.

Brahmani, nawet gdy nic nie robią, mają zapewnione utrzymanie, gdyż we wszystkich ceremoniach rodzinnych, przy narodzinach, przy weselu, przy śmierci, modłach błagalnych czy dziękczynnych, najważniejszym obowiązkiem Indusa jest dostarczenie znacznej ilości pożywienia dla brahmanów. W każdej bogatszej części kraju znajduje się zazwyczaj cały tłum brahmanów, którzy istnieją tylko po to, aby ich inni karmili. Kasta świątyniach wykonują zazwyczaj brahmani najniższych klas.(Encyklopedia Powszechna Ultima Thule)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki