FANDOM


AUGUSTE COMTE (1798–1857), francuski filozof i socjolog; gł. przedstawiciel franc. pozytywizmu; filozofię pojmował jako uogólnienie wyników nauk; poznanie uważał za względne, dotyczące jedynie empirycznych faktów i ich wzajemnych związków (a nie ich przyczyn czy istoty); gł. cel nauki upatrywał w formowaniu praw pozwalających na przewidywanie zjawisk i zdarzeń; wprowadził termin „socjologia”, oznaczając nim ogólną naukę o strukturze społeczeństwa, prawach jego rozwoju i metodach jego badania; socjologię uznawał za podstawę programu reorganizacji (reform) społ. i podporządkowywał jej politykę; stworzył utopijną wizję społeczeństwa przyszłości, w którym „filozofia pozytywna” miała się stać dogmatem rel., uczeni zaś — „kapłanami” sprawującymi władzę zgodnie z zasadami altruizmu i humanizmu, w myśl idei integracji społ.; Comte stworzył system „religii ludzkości” (w którym ludzkość stanowiła przedmiot kultu) i zał. 1848 Tow. Pozytywistyczne, które stało się zaczątkiem pozytywistycznego Kościoła. Comte wywarł wpływ na myśl filoz.-socjol. XIX w. (zwł. É. Durkheima); gł. prace: Cours de philosophie positive (t. 1–6 1830–42, skrótem tego dzieła jest J.E. Rigolage'a Augusta Comte'a metoda pozytywna w 16 wykładach 1848, wyd. pol. 1961), Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej (1844, wyd. pol. 1936), Système de politique positive instituant la religion de l'humanité (t. 1–4 1851–54). (Encyklopedia Powszechna Ultima Thule)

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki