FANDOM


Asauła po tatarsku jasauł - szarża wojskowa za­prowadzona w regularnem wojsku kozackim przez Stefana Batorego w roku 1576. Byli asaułowie generalni, pułkowi, artyleryjscy i secinni. Generalnych było dwóch, należe­li do starszyzny regestrowej, zajmowali się inspekcją pułków, płacili żołd, pilnowali po­rządku, czyli spełniali funkcje policyjne, a podczas wojny dowodzili częścią wojsk lub w zastępstwie atamana całym wojskiem. Na­zywali się potem atamanami wojskowymi.

Asauła pułkowy był pułkowym gospoda­rzem. Asauła artyleryjski podlegał oboźnemu generalnemu i pracował w kancelarii ge­neralnej artyleryjskiej. W sotniach spełnia­li asaułowie funkcje porucznikowskie. W wojsku kozaków dońskich byli asaułowie generalni i stanicowi. Generalnych było dwóch; mieli oni najwyższą rangę po atamanie; referowali sprawy w zarządzie wojsko­wym, zarządzali dochodami wojska kozac­kiego, policją itd. Asauła stanicowy zmieniał się corocznie z wyboru i dowodził ko­zakami jednej stanicy. W 1775 roku przy re­organizacji wojska kozackiego, stał się ober-oficerem z mianowania, a od 1798 roku asaułów kozackich zrównano w randze z rotmistrza­mi armii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki