FANDOM


Arytmoskop - nazwa przyrządu do wyko­nywania rachunków arytmetycznych. Aryt­moskop Hoene-Wrońskiego służył do wy­konywania mnożenia, dzielenia, podnosze­nia do potęg i wyciągania pierwastków i oparty był na zasadzie rachunku logarytmowego, podobnie jak suwak rachunkowy (re­gle a calculs). Wroński obmyślił kilka ga­tunków tego arytmoskopu: jeden miał słu­żyć do rachunków praktycznych i handlo­wych, drugi był przeznaczony do użytku biur i szkół, trzeci obejmował wstawy i do­stawy i miał służyć do użytku inżynierów i marynarzy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki