FANDOM


Aryjczykowie (Ariowie) - w sanskr. Arya, zendzkle Arrya (co znaczyło pierwotnie rolnicy, potem wolni, szlachetni), nazwa, spotykana w najstarożytniejszych pomnikach literatury indyjskIej (hymny Wedów). Dzisiejsza nauka miano Aryjczyków nadaje ludom, ktore niegdyś zamieszkiwały Iran i północne krańce Indostanu. Należą tu narody, mówiące językami: staroperskim, zendzkim, parskim, pehlewi, nowoperskim, kurdzkim, beludżyjskim, sanskrytem, prakrytem pali i dialektam nowoczesnego języka hindostańsklego.

Siedziba pierwotna Aryjczyków nie jest dokładnie oznaczona, nie wiadomo rownież kiedy i dlaczego zaczęła emigracja i rozdział plemion aryjskich, które powoli rozsiadły się w Azji i Europie, zajmując przestrzen podobną kszt&łtem do wydłużonej elipsy. (Encyklopedia Samuela Orgelbranda => SO)
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki