FANDOM


Angaria - in. perangaria, angary. Powinność dostarczania podwód panującemu, t. j. obowiązek przewożenia jego ludzi i wszelkich ruchomości.

Wyraz angara w takim znaczeniu używany już był w prawie rzymskim i w kapitularzach Karola Wielkiego; źródłosłów więc jego jest bardzo stary. W sanskrycie angiras znaczy duch, poseł bóstwa, a w języku staroperskim aggaros, podług Herodota i Ksenofonta, znaczy konny posłaniec królów perskich, stąd po grecku aggareja nazywała się służba pocztowa i zbliżonego brzmienia był aggelos, posłaniec; po turecku ankarije, przymus, gwałt, pańszczyzna.

Polacy używali powszechnie wyrazu angaria w znaczeniu podwody, idącej wielkim gościńcem i perangaria — w znaczeniu podwody wysłanej na drogę boczną i krótszą.

W średniowiecznych dyplomatach (dokumentach) polskich panujący często uwalniają ludność od angariów i perangariów.

Marcin Bielski w swojej kronice powiada, że król Ludwik „jął ciężkie pobory na poddanych stanowić i angarie niemałe na nich wnosić".

W publicystyce polskiej wieku XVI częste są narzekania szlachty na angaria królewskie i panów duchownych. W prawie polskim rozumiano pierwiastkowe przez angaria podwodę, później w ogóle posługi czyli służby czasowe na rzecz panującego, np. w uniwersałach poborowych Zygmunta III — obowiązek wożenia listów królewskich.

Czacki nazywa angaria „wszelkiego rodzaju ucisk od panującego", w innym zaś miejscu powiada: „Każdy ucisk chłopa nazywa się w języku prawniczym angaryzacją". Są to definicje bardzo ogólnikowe. W gwarze potocznej (i zapewne ludowej ) mówiono angary. ESG

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki