FANDOM


Alkaloidy - związki chemiczne skomplikowanej budowy o własnościach zasadowych, znajdujące się w roślinach należących do rodzin: Apocynaceae, Papaveraceae, Papilionaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae i Solanaceae. Większość alkaloidów jest ciałami stałymi, krystalicznymi, niektóre cieczami. W wodzie przeważnie trudno, w alkoholu latwo rozpuszczalne. Smaku są gorzkiego, a przeważna ich ilość działa trująco. Pod wpływem ogrzewania rozkładają się. Większość ich jest optycznie czynna. W roślinach alkaloidy występują w postaci soli kwasów organicznych np, szczawiowego, bursztynowego, jabłkowego, cytrynowego itd. Alkaloidy dzielimy na grupy: 1) pirydonową, 2) chinolinową, 3) izochinolinową, 4) tropinową i granatową, 5) pyrrolidynową i glipksalową i 6) mało zbadane alkaloidy. Wiele alkaloidów ma zastosowanie w medycynie (chinina, atropina, kodeina), również często jako środki narkotyzujące (morfina, nikotyna, kokaina), wreszcie silne trucizny (strychnina, kuraryna). Z alkaloidów najważniejsze znaczenie mają nikotyna, koniina. piperyna, chinina, cynchonina, morfina, kodeina, narkotyna, tebaina, atropina; kokaina; pilokarpitna, strychnina, 'brucyna, kuraryna (ob, odpowiednie nazwy); prócz powyższych znane są bardzo liczne alkaloidy, lecz już o mniejszym znaczeniu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki