FANDOM


Aliteracja - jest to użycie pod rząd kilku słów posiadających na początku te same dźwięki. Aliteracja taka często była używana w dawnej poezji, szczególniej w staro nie­mieckiej i skandynawskiej. Również była używana często w poezji indyjskiej w epoce jej upadku i stanowiła jeden ze środków ozdobnego stylu (alamkara). Aliteracja przy­godnie spotyka się u wielu poetów oraz w poezji ludowej. Na ogół aliteracia jest wa­dą stylu; użycie jej wynika najczęściej z braku kultury literackiej i smaku. Przykład aliteracji z łacińskiego poety Enniusza: „O Tite, tute tati, tibi tanta tyranne tulisti". UT

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki