FANDOM


Alidada (alhidada, alidata) - narzędzie miernicze będące częścią składową kąto­mierzy lub używane samodzielnie. Składa się z metalowego liniału zaopatrzonego na końcach w przezierniki, które najczęściej zastępuje luneta. Celując przez szczeliny przezierników lub przez lunetę alidady i skierowując ją na poszczególne przedmio­ty w terenie, możemy oznaczyć kąty ich kierunków i wykreślić kierunki na zdejmowanym planie. Alidada obraca się około osi danego przyrządu; przy użyciu samodzielnym osią obrotu jest punkt na planie, z którego kreślimy kierunki. UT

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki