FANDOM


Akuszerka - położna, czyli kobieta, która udziela pomocy przy porodzie, wykonuje czynności, do których potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Toteż pomocy przy porodzie nie powinna udzielać pierwsza lepsza kobieta, która sądzi, że ma już w względzie doświadczenie, lecz jedynie taka kobieta, która odbyła naukę w szkole akuszerek. Brak odpowiednich wiadomości może sprowadzić ciężkie choroby u matki, które nieraz kończą się kalectwem lub nawet śmiercią, a tak samo sprawić kalectwo lub śmierć dziecięcia. Toteż akuszerki po skończeniu nauki składają uroczystą przysięgę, że zawód swój sumiennie i według najlepszej wiedzy będą wykonywały w każdym przypadku.

Akuszerka nie jest upoważniona wykonywać żadnej operacji ani nawet obrotu ani też wyjmowania łożyska, lecz powinna zawezwać pomocy lekarza, skoro tylko spostrzeże, że poród jest nieprawidłowy. Aby należycie wykonywać operacje przy porodzie potrzebne, konieczne są długoletnie, gruntowne studia, jakie odbywają lekarze, a nie akuszerki. Nie dosyć wiedzieć, jak się robi operacje, trzeba nadto wiedzieć i osądzić dobrze, gdzie i kiedy jaka operacja i w jaki sposób ma być wykonana, i jakie po jej wykonaniu mogą być następstwa. Tego akuszerka, z braku odpowiednich wiadomości, nie może należycie ocenić. EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki