FANDOM


Akt - (1) oznacza w ogóle jakąś czynność, połączoną zazwyczaj z pewną zewnętrzną, często uroczystą, formalnością, albo także pismo czy dokument, stwierdzający, że pewna czynność została dokonana. Mówimy zatem: akt wstąpienia na tron, akt otwarcia parlamentu, akt wejścia w posiadanie własności, także przenośnie akt śmierci itd. (2) W liczbie mnogiej słowo: akta, używane bywa najpowszechniej na oznaczenie pism urzędowych, tyczących się pewnego przedmiotu. Podanie, wniesione do urzędu, musi być w nim przedewszyst-kiem zaprotokołowane. Przełożony urzędu przydziela następnie podanie referentowi, który, aby je załatwić, musi często przesłuchiwać strony, znosić się z innymi urzędami itp. Po załatwieniu przez referenta, przełożony bada, czy sprawa załatwiona jest odpowiednio do ustaw i słusznie, po czym urząd manipulacyjny (tak zwany ekspedyt) przepisuje załatwienie i przepisane odsyła stronie, a rękopis wraz ze wszystkimi pismami poprzedriiemi składa do tak zwanych fascykułów w archiwum (registraturze) urzędu. Otóż wszystkie, razem zebrane pisma, tyczące się jednej sprawy, nazywają, się aktami tej sprawy. Także nolaryusze, adwokaci, oraz instytucje prywatne, banki, fabryki, dalej stowarzyszenia, a często i osoby prywatne utrzymują akta, tyczące się spraw je obchodzących. (3) Wyrażenie "akt" używane bywa także na oznaczenie tych części sztuk scenicznych, które kończą się na spuszczeniu zasłony (kurtyny). Mogą też być np. dramaty jednoaktowe, trzyaktowe, pięcioaktowe. W każdej sztuce scenicznej taka część jej, którą nazywamy aktem, składa się z szeregu scen i musi. tworzyć dla siebie całość, w której pewna myśl jest już do pewnego stopnia przeprowadzona i albo przynajmniej akcja sztuki zawiązana. Przerwy pomiędzy spuszczeniem i podniesieniem zasłony, nazywamy międzyaktami lub antraktami.. EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki