FANDOM


Akomodacja znaczy przystosowanie się. W szczególności mówimy o akomodacji oka, która polega na przemianie kształtu soczewki krystalicznej zawartej w oku. W stanie spoczynku oko jest ustawione tak, że widzi wyraźnie przedmioty jak najdalsze; gdy zaś mamy oglądać przedmioty z bliska, to mimowolnie wykonujemy pewien ruch wewnątrz oka, który sprawia odpowiednią zmianę w kształcie soczewki. Z wiekiem słabnie możność zmieniania kształtu soczewki, a przez to zmniejsza się akomodacja. Ludzie, zwłaszcza w dojrzalszym lub późniejszym wieku, nie mogą wyraźnie widzieć bliskich przedmiotów; można temu zaradzić przez odpowiednie okulary ze szkłami wypukłymi, których starsi ludzie bardzo często muszą używać przy czytaniu, pisaniu, szyciu i czynnościach, podczas których trzeba dokładnie widzieć przedmioty z bliska. Ten stan nie jest bynajmniej objawem jakiejś choroby ocznej, albo jak się często mówi osłabienia oka, lecz całkiem naturalnym następstwem podeszłego wieku. Osoby krotkowidzące nie potrzebują na starość okularów, jeżeli mają czytać — ale za to przez całe życie tj. już za młodu nie widzą wyraźnie przedmiotów dalekich, chyba że użyją okularów ze szkłami wklęsłymi. EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki